0

Το ΜεΖεν Salonica αναζητεί Σερβιτόρο!

Επιθυμητά προσόντα για τη θέση: Μεράκι και θέληση για μάθηση Αγγλικά, ξένες γλώσσες Βασικές γνώσεις οινολογίας

0

Το ΜεΖεν Salonica αναζητεί Β Μάγειρα!

Επιθυμητά προσόντα για τη θέση: Μεράκι και πάθος για την μαγειρική Πτυχίο σχολής μαγειρικής Προϋπηρεσία 5 τουλάχιστον χρόνια